skip to Main Content

Scenario analyse

Hoe ziet onze omgeving er over 10 jaar uit?

Omgevingsanalyse, trendanalyse en concurrentieanalyse geven organisaties de tools om op korte en middellange termijn tools om te voorspellen hoe de omgeving eruit gaat zien. Maar hoe ziet de omgeving er op lange termijn uit?

Om lange termijn trends te vertalen naar mogelijke acties voor de organisatie is scenario analyse beschikbaar. Scenario analyse is het beschrijven en analyseren van mogelijke gebeurtenissen over enkele jaren. Kern is het formuleren van mogelijke uitdagende, maar geloofwaardige werelden waarop een organisatie moet kunnen inspelen. Trend-Rx helpt alle relevante trends voor scenario planning in kaart te brengen en helpt organisaties mogelijke werelden op langere termijn te beschrijven.

As we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know. (…) it is the latter category that tend to be the difficult ones.”

Donald Rumsfeld – Persconferentie Amerikaanse Ministerie van Defensie