skip to Main Content

Trend-Rx helpt u de goede voorspellers en goede uitvoerders te vinden

Trend-Rx bouwt voort op werk van Philip Tetlock. Zijn Good Judgement project richt zich op het beter voorspellen van toekomstige ontwikkelingen. En zijn project identificeert door wie goede voorspellingen worden gedaan.

Voortbordurend op een essay van de Britse filosoof Isaiah Berlin identificeert hij twee soorten mensen: egels en vossen:

  • Egels denken vanuit “één” wereldbeeld. Zij hebben sterke meningen en staan weinig open voor andere meningen. Zij zijn zeer goed in van de grond krijgen van ontwikkelingen. Maar zij zijn minder goed in toekomst juist inschatten.
  • Vossen denken vanuit meerdere perspectieven. Zij hebben minder sterke overtuigingen en staan meer open voor andere meningen. Zij blijken beter in staat in te schatten hoe en welke veranderingen plaatsvinden. Een aantal vossen bij elkaar blijkt goede inschatting te geven van hoe de wereld gaat veranderen.

De juiste mensen op de juiste wijze inzetten is een specialismen van Trend-Rx. Wij helpen organisaties om hun egels en vossen te vinden zodat de wereld niet alleen wordt herontdekt, maar zodat dit ook in concrete acties wordt omgezet. Zoals Tetlock zei, goed voorspellen is niet afhankelijk van supercomputers en complexe methodes. Open staan voor veel bronnen, teamwerk en de bereidheid om van fouten te leren zijn veel belangrijker.

The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing.”

Isaiah Berlin – The hedgehog and the fox: an essay on Tolstoy’s view of history