skip to Main Content

Trend-Rx is een trendonderzoeksbureau dat zich baseert op feiten

Trend-Rx is een onderzoeksbureau dat data gedreven trends analyseert en deze in concrete gevolgen en acties voor organisaties vertaalt. Trend-Rx is een kleine organisatie met veel ervaring in kwalitatieve en kwantitatieve trendanalyse. Wij verbinden concrete acties aan abstracte trends voor de organisatie. Dit vertalen wij in een inspirerend verhaal voor de organisatie en haar medewerkers vertalen.

Trend-Rx is opgericht door Arno Onink. Een onafhankelijk strategisch denker met 20 jaar ervaring in corporate strategie en decision making. Arno is gespecialiseerd in het helpen betere voorspellingen te doen. De toekomst lijkt minder voorspelbaar dan ooit. Voor organisaties wordt het steeds moeilijker de beschikbare data over haar omgeving goed te interpreteren:

Staafdiagram

De hoeveelheid beschikbare gegevens is explosief gestegen.

complex

Informatie is complexer geworden door het steeds hogere kennisniveau.

samenhang

De samenhang tussen verschillende deelgebieden is ingewikkelder geworden.

Trend-Rx helpt organisaties de omgeving en concurrentie beter in kaart te brengen. Hierdoor kan de organisatie betere prognoses maken en deze vertalen in middellange termijn strategische dilemma’s. Trend-Rx brengt objectiviteit en schept helderheid in deze situaties. Door krachten met de opdrachtgever te bundelen wordt visie voor de toekomst gecreëerd.

It follows that the goal of forecasting is not to see what’s coming. It is to advance the interests of the forecaster and the forecaster’s tribe.”

Philip E. Tetlock – Superforecasting: the art and science of prediction