skip to Main Content

Radicale daling aantal verkochte nieuwe auto’s

Het aantal verkochte nieuwe auto’s daalt de komende 10 jaar met meer dan een derde. Nu bedraagt dat aantal verkochte nieuwe auto’s jaarlijks nog ongeveer 400.000. Tegelijkertijd neemt het aandeel van de leasebedrijven in de verkoop van nieuwe auto’s toe van ongeveer 40% naar bijna 80%. Het totale aantal auto’s blijft wel toenemen als gevolg van het stijgende aantal huishoudens. De vraag naar tweedehandsauto’s zal dus fors stijgen. De machtsverhoudingen op de automarkt veranderen daarmee radicaal. Ook de autoverzekeringsmarkt verandert hierdoor radicaal. Het totale premievolume zal met meer dan 25% dalen de komende 10 jaar. De veranderingen op de automarkt volgen niet, zoals vaak geclaimd, uit technologische doorbraken. Vooral sociaaleconomische en demografische ontwikkelingen leiden tot deze resultaten.

Dit zijn enkele opvallende resultaten die wij op een seminar van Automotive Insiders hebben gepresenteerd. Samen met Baken Adviesgroep (bakenadviesgroep.nl) doen wij momenteel uitvoerig onderzoek gedaan naar de toekomst van de verzekeringsmarkt. Hiervoor hebben wij ook prognoses gemaakt voor de autoverzekeringsmarkt. Het onderzoek wordt deze week verder gepubliceerd. Dan zullen wij ook meer cijfers over de automarkt publiceren.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee + vier =